ปั๊มลมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะ (oil Free Type)

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ปั๊มลมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะ (oil Free Type)
    ปั๊มลมแบบสกรู (oil Free) เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมเฉพาะ  เช่น อาหาร ยา  อิเล็กทรอนิคส์ เคมี พ่นสี  สมควรจะเป็นปั๊มลมที่เป็น แบบไม่มีน้ำมันหล่อลื่นภายใน  เพราะมีต้องการให้มีไอน้ำมันออกไป  สำหรับ Hitachi ปั๊มลมสกรูมีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด  15  กิโลวัตต์ (20แรงม้า)  -  450 กิโลวัตต์ (600 แรงม้า)

รายละเอียดสินค้า

ปั๊มลมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะ (oil Free Type)
    ปั๊มลมแบบสกรู (oil Free) เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมเฉพาะ  เช่น อาหาร ยา  อิเล็กทรอนิคส์ เคมี พ่นสี  สมควรจะเป็นปั๊มลมที่เป็น แบบไม่มีน้ำมันหล่อลื่นภายใน  เพราะมีต้องการให้มีไอน้ำมันออกไป  สำหรับ Hitachi ปั๊มลมสกรูมีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด  15  กิโลวัตต์ (20แรงม้า)  -  450 กิโลวัตต์ (600 แรงม้า)

information

ปั๊มลมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะ (oil Free Type)
    ปั๊มลมแบบสกรู (oil Free) เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมเฉพาะ  เช่น อาหาร ยา  อิเล็กทรอนิคส์ เคมี พ่นสี  สมควรจะเป็นปั๊มลมที่เป็น แบบไม่มีน้ำมันหล่อลื่นภายใน  เพราะมีต้องการให้มีไอน้ำมันออกไป  สำหรับ Hitachi ปั๊มลมสกรูมีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด  15  กิโลวัตต์ (20แรงม้า)  -  450 กิโลวัตต์ (600 แรงม้า)